Eventet

Me rastin e 24 vjetorit të veprimtarisë në fushën e Bujqesisë dhe Agronomisë, kompania
TAKA nga Peja organizoi seminarin me titullin ëÑProdhimtaria e qëndrueshme në fermat
komerciale të pulave në Kosovëë.
Fokus kryesor i këtijë organizimi ishtë shkembimi i përvojave dhe shembujve për punë më
të suksesëshme në fushën e shpeztarisë. Temat të cilat u prezentuan ishin:
Salmonelat në fermat komerciale të pulave: sfidat, dështimet, suksesi
Vaksinimi në pulat vojse: sfidat, dështimet, suksesi
Ventilimi gjatë verës dhe gjatë dimrit në fermat e pulave vojse, si dhe tema të tjera.
Prezantues gjatë këtijë seminari ishin:

Universiteti i Prishtinës HASAN PRISHTINA-Fakulteti i Bujqësis dhe Veterinës

Consult Engenering

Komapnia kroate Hartman

AVU-Kosovë)

Departmenti i Shkencave të Shpendarisë, Universiteti i Xhorxhias- Athens-SHBA) si dhe

Themeluesi dhe pronari i kompanisë TAKA, Z. Osman Ukaj.

Ky seminar mblodhi së bashku më shumë se 100 përfaqësuesdhe bashkepuntorë të
kompanisë TAKA të cilit janë bashkëpuntor besnik prej themelimit të kësaj kompanie.
Duke u takuar fermeret nga e gjithë Kosova ve?anërisht nga rrafshi i Dukagjinit,
përfaqësuesit akademik në fushën e bujqësisë dhe agronomisë me theks të ve?ant në pulari,
shkëmbimi i përvojave nga ekspet vendor dhe ndërkombëtar ishte një mundesi e shkëlqyer
nga ato më të ve?antat për përmirësimin e kushteve dhe zhvillimin e biznesit në këtë fushë.
Kompania TAKA falënderon të gjithë pjesmarrësit për interesimin që të na bashkohen në një
ceremoni të shënuar më ndryshe që kishte për qëllim festimin dhe përafrimin e bujqëve sa
më afër me neve dhe me të gjithë akterët e suksesshëm në këtë fushë.
Për fund Kompania TAKA falënderon Universitetin e Prishtinës HASAN PRISHTINA-
Fakultetin i Bujqësis dhe Veterinës dhe Consult Engenering për përkrahje në organizimin e
kësaj ngjarje shumë të rëndësishme.

Leave A Reply:

(optional field)

  1. ---------- PORN --------------- REAL LONG FUCK -------- erectile dysfunction ----- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA -------------------- PORN -------------- CIALIS ----------- Maximum Pleasure & Intensified Orgasms ---------- VIAGRA ----- I like it when my erections are nice and hard --------- erectile dysfunction restore your natural erections ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA ----------- ----------- CIALIS --------------------- VIAGRA -----------